sano2019-01-22T09:44:53+00:00

SANO vormt een samenwerkingsverband tussen de zes Academische Netwerken Ouderenzorg in Nederland, die ieder weer een samenwerkingsverband vormen tussen een universiteit of universitair medisch centrum en zorgorganisaties in de regio.

SANO werkt met kennis als basis aan de kwaliteitsverbetering van de langdurige zorg aan cliënten verbonden aan zorgorganisaties. Professionals in de ouderenzorg en de chronische zorg hebben belang bij continue kennisontwikkeling, die hen in staat stelt deskundige zorg te verlenen aan (oudere) cliënten met meerdere ziekten. Elk van de zes Academische Netwerken Ouderenzorg zorgt door nauwe samenwerking tussen wetenschappers en professionals voor een effectieve kennisontwikkeling, kennisverspreiding en kennisimplementatie. De intensieve samenwerking tussen de zes netwerken onderling leidt tot een grotere beschikbaarheid van kennis voor professionals in het hele land.

Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde.
De netwerken aangesloten bij het SANO schrijven elke maand een artikel voor het Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde.

Meest actueel: Bijdrage december 2018 (de nieuwe richtlijn Urineweginfecties: een paradigmashift)

Voorgaande bijdragen Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde vindt u hier.

De zes Samenwerkende Academische Netwerken Ouderenzorg: