SANO vormt een samenwerkingsverband tussen de vijf Academische Netwerken Ouderenzorg in Nederland, die ieder weer een samenwerkingsverband vormen tussen een universitair medisch centrum en zorgorganisaties in de regio.

SANO werkt met kennis als basis aan de kwaliteitsverbetering van de langdurige zorg aan cliënten verbonden aan ouderenzorgorganisaties. Professionals in de ouderenzorg hebben belang bij continue kennisontwikkeling, die hen in staat stelt deskundige zorg te verlenen aan (oudere) cliënten met meerdere ziekten. Elk van de vijf Academische Netwerken Ouderenzorg zorgt door nauwe samenwerking tussen wetenschappers en professionals voor effectieve kennisontwikkeling, kennisverspreiding en kennisimplementatie. De intensieve samenwerking tussen de vijf netwerken onderling leidt tot een grotere beschikbaarheid van kennis voor professionals in het hele land.

Academische Netwerken Ouderenzorg