De (kosten) effectiviteit van Dementia Care Mapping in verpleeghuizen in Nederland

De zorg in het verpleeghuis voor mensen met dementie is niet optimaal: bij bewoners komen veel neuropsychiatrische symptomen voor en er is veel werkstress onder medewerkers. Dementia Care Mapping (DCM) is een persoonsgerichte methode die zich richt op het verminderen van deze problemen. Bij DCM worden medewerkers en bewoners in de huiskamers op een gestructureerde manier geobserveerd, en deze informatie wordt teruggeven aan het team. Medewerkers krijgen hierdoor meer inzicht in hun gedrag en de invloed daarvan op de bewoners. Naar aanleiding van de feedback worden actieplannen geformuleerd om de zorg te verbeteren. Voor meer informatie over DCM, zie www.dcmnederland.nl

Doelstelling
Het doel van dit onderzoek is de effectiviteit en de kosteneffectiviteit van DCM in verpleeghuizen in Nederland te evalueren.

Methode
Het onderzoek is in 2010 gestart en wordt uitgevoerd in 14 verpleeghuizen. De helft van deze organisaties past DCM toe, de andere helft levert hun gebruikelijke zorg. We kijken naar de verschillen bij de medewerkers (ziekteverzuim, arbeidstevredenheid) en de bewoners (kwaliteit van leven, neuropsychiatrische symptomen, medicatiegebruik, valincidenten etc.). Op dit moment worden de analyses uitgevoerd en het onderzoek zal in 2013 worden afgerond.

Fase van onderzoek
De studie is in het stadium van analyseren van data en het schrijven van publicaties .

Wie voert het uit?
Onderzoeker: Geertje van de Ven, g.vandeven@fwg.nl
Promotoren: Prof. dr. MJFJ Vernooij-Dassen & Prof. dr. RTCM Koopmans
Co-promotoren: Dr. I Draskovic & Dr. S Zuidema

Financiering
Het onderzoek wordt gefinancierd door ZonMw.

Publicatie
G van de Ven, I Draskovic, EMM Adang, R Donders,  A Post, S Zuidema, RTCM Koopmans and  MJFJ Vernooij-Dassen. Improving person-centred care in nursing homes through dementia-care mapping: design of a cluster-randomised controlled trial. BMC Geriatrics 2012, 12:1.

Kies je platform en deel dit artikel >

Geertje van de Ven