De MAPPING-studie

‘Patients with both mental and physical problems, residing in Dutch nursing homes’
Multimorbiditeit van psychiatrische en somatische aandoeningen komt veel voor, met name bij ouderen. De kennis hierover is beperkt. Multimorbiditeit heeft echter een negatief effect op gezondheid, kwaliteit van leven en het gebruik van gezondheidszorgvoorzieningen

Doel
Het verwerven van kennis over kenmerken, symptomen en zorgvragen/behoeften van verpleeghuispatiënten met psychiatrische en somatische multimorbiditeit. Het verkrijgen van inzicht in factoren die van invloed zijn op veranderingen in symptomen, zorgvragen en kwaliteit van leven na opname in het verpleeghuis. Hierdoor kan een adequaat en beter op de doelgroep toegesneden zorgaanbod worden ontwikkeld.

Methode
De studie is gestart met een literatuurstudie, die heeft geresulteerd in een artikel met de titel: Residents with mental-physical multimorbidity living in long-term care facilities: prevalence and characteristics. A systematic review, dat gepubliceerd is in International Psychogeriatrics.

Vervolgens zal ter beantwoording van de onderzoeksvragen een aantal gegevens vastgelegd worden van patiënten met een dubbele zorgvraag, die worden opgenomen op een voor deze doelgroep bestemde afdeling in een verpleeghuis. Er zijn twee meetmomenten: baseline (6 tot 9 weken na opname) en 6 maanden na de eerste meting (plus – min 3 weken).
De gegevens worden verzameld met behulp van dossieronderzoek en het afnemen van vragenlijsten bij de geïncludeerde patiënten, een mantelzorger en de EVVer van de patiënt.

Wie voert het onderzoek uit?
Onderzoeker: Anne van den Brink Anne.vandenBrink@radboudumc.nl
Promotoren: Raymond Koopmans en Richard Oude Voshaar
Copromotor: Debby Gerritsen

Anne van den Brink