Prevention of clinical urinary tract infections in vulnerable very old persons

Op 10 februari 2015 is Monique Caljouw, wetenschappelijk coördinator van het UNC-ZH, gepromoveerd tot doctor op het proefschrift: “Prevention of clinical urinary tract infections in vulnerable very old persons”.

Het proefschrift beschrijft de mogelijkheden voor en effecten van preventie van urineweginfecties in kwetsbare oudste ouderen. Het eerste deel onderzoekt de effecten van infecties op het dagelijks functioneren en beschrijft welke kwetsbare oudste ouderen het meest gebaat zijn met preventie. Het tweede deel van het proefschrift beschrijft de resultaten van de CRANBERRY studie. Een dubbelblinde gerandomiseerde placebo gecontroleerde studie die plaats heeft gevonden in 21 verpleeghuizen van het UNC-ZH. In de CRANBERRY studie zijn de effecten en kosten van het gebruik van cranberry capsules ter preventie van UWI onderzocht.
Het proefschrift is opgenomen in het Leids repositorium.

Kies je platform en deel dit artikel >

Monique Caljouw