PROPER

Inleiding en doelstelling

Het gebruik van psychofarmaca door verpleeghuisbewoners met dementie in Nederland is hoog en varieert sterk tussen psychogeriatrische afdelingen, weten we uit onderzoek van Zuidema (2008) en Wetzels (2011). Strookt dit voorschrijfgedrag met de huidige wetenschappelijke kennis over psychofarmaca? Wat verklaart verschillen tussen afdelingen? Helpt een gestructureerde medicatiereview om voorschrijfgedrag te optimaliseren? Deze vragen staan centraal in de PROPER studie (PRescription Optimization of Psychotropic drugs in Elderly nuRsing home patients with dementia).

Methode

De PROPER studie bestaat uit twee delen.

Deel 1 is een cross-sectionele, observationele studie in 12 verpleeghuizen verspreid over Nederland, waaronder ook UKON instellingen. Hierin wordt het gebruik van psychofarmaca getoetst met een instrument op basis van de Richtlijn Probleemgedrag van Verenso. Ook worden vermoede determinanten als probleemgedrag van bewoners, fysieke en psychosociale omgeving, werktevredenheid en -druk bij verzorgenden en organisatiecultuur gemeten met behulp van web-based vragenlijsten. Daarnaast wordt kwalitatief onderzocht wat mogelijke determinanten zijn van het voorschrijven van psychofarmaca. Deel 1 is inmiddels afgerond. Hieraan hebben 38 psychogeriatrische afdelingen meegedaan, met in totaal ongeveer 540 bewoners, 75 verzorgenden en 18 artsen.

In het najaar van 2012 is deel 2 gestart. Dit is een cluster-randomised controlled trial van anderhalf jaar met halfjaarlijkse meetpunten die wordt uitgevoerd op 26 afdelingen. Onderwerp is de effectiviteit van een gestructureerde, halfjaarlijkse medicatiereview door arts, apotheker en EVV. Het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik verzorgt de training in het uitvoeren van deze medicatiereviews. Uitkomstmaten zijn voorschrijfgedrag, bijwerkingen, probleemgedrag, depressie en kwaliteit van leven van bewoners.

Resultaten van deel 1 en 2 worden verwacht in de loop van 2014 en 2015.

Fase van het onderzoek
In deze studie is men nu bezig met dataverzameling
Wie voert het uit? 
Onderzoekers:

Promotor: prof. dr. R. Koopmans
Copromotoren: dr. D. Gerritsen, dr. M. Smalbrugge, dr. R. Wetzels

Projectleider: dr. Debby Gerritsen, UKON Debby.Gerritsen@radboudumc.nl
Dit onderzoek is een samenwerkingsverband van het Radboudumc, het VU medisch centrum, het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik, ActiZ en de Inspectie voor de Gezondheidszorg.