VIO-thuis: Het verbeteren van de interactie tussen personen met dementie en hun mantelzorgers door middel van Video Interventie Ouderenzorg

Zorgen voor een persoon met dementie is vaak erg belastend voor een mantelzorger. Een van de redenen daarvoor is de verslechtering van de communicatie tussen mantelzorger en de persoon met dementie. Video Interventie Ouderenzorg (VIO) is een methode om het contact te herstellen aan de hand van video-opnames van contactmomenten. Het gedrag van de mantelzorger en de persoon met dementie wordt geanalyseerd door een VIO trainer en de videobeelden worden samen bekeken om de mantelzorger inzicht te geven in diens gedrag. De VIO trainer legt hierbij de nadruk op positieve bekrachtiging en biedt de mantelzorger handvatten om succesvol te communiceren met de persoon met dementie.

Doelstelling
Het onderzoek is een pilotstudie waarin onderzocht wordt welke mogelijke effecten VIO heeft. Hieruit zal blijken of er aanleiding is voor het starten van een grootschalige effect studie.

Methode
Aan het onderzoek doen drie UKON organisaties mee; de Wever (Tilburg), de Archipel (Eindhoven) en Tante Louise Vivensis (Bergen op Zoom). Samen zullen zij 25 VIO- trajecten aanleveren. Om mogelijke effecten te meten worden zowel voorafgaand aan als na het VIO-traject verschillende vragenlijsten mondeling afgenomen bij de mantelzorger. Onderzocht wordt of VIO een effect kan hebben op 1) het welbevinden van de mantelzorger 2) de kennis van de mantelzorger met betrekking tot communicatie in dementie 3) de mate van self-efficacy van de mantelzorger en 4) het  probleemgedrag van de persoon met dementie. Om mogelijke overige factoren op te sporen, worden tevens de videobeelden geanalyseerd en vindt er na het VIO traject een interview tussen de onderzoeker en de mantelzorger plaats.

Fase van onderzoek
Op dit moment zit het onderzoek in de afrondende fase en worden de gegevens van het onderzoek geanalyseerd.

Wie voert het onderzoek uit?
Uitvoerend onderzoeker: Deliane van Vliet (Deliane.vanVliet@radboudumc.nl) en Veerle Walravens

Projectteam
Projectleider: Dr. Debby Gerritsen
Coördinator: Prof. dr. Raymond Koopmans

Financiering
Het onderzoek wordt gefinancierd door Alzheimer Nederland